Mijn favorieten

Corona-update

Vanwege de zeer ingrijpende ontwikkelingen in Nederland is ons kantoor vanaf dinsdag 17 maart a.s. alleen op afspraak geopend.

We proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten. Alle afspraken met klanten gaan, vooralsnog, dan ook door.

Deze afspraken kunnen, gezien de richtlijnen van het kabinet en RIVM en alle andere belangen, alleen onder stringente voorwaarden plaatsvinden. Heeft u een afspraak met ons kantoor en gezondheidsklachten, zoals (neus)verkoudheid of hoesterig of grieperig, neem dan contact met ons op voor het wijzigen van de afspraak!

UPDATE 24 MAART 2020:
De komende periode (in ieder geval t/m 01 juni 2020) zullen bezichtigen alleen kunnen plaatsvinden onder zeer strikte voorwaarden:

Wij verzoeken u tijdens onze bezichtigingsafspraak om de volgende maatregelen in acht te nemen:

•    Bezoek door MAXIMAAL 2 personen; 
•    Makelaar is de enige die deurklinken e.d. aanraakt (wij zullen verkopers verzoeken de deuren waar mogelijk open te laten);
•    Wij verzoeken u met klem om in huis niets aan te raken (kranen, lichtschakelaars e.d.);
•    Houdt tijdens de bezichtiging minimaal 1,5 meter afstand!

Extra maatregelen bij taxaties:
  • Wij lopen alleen door de woning en vragen de eigenaar beneden of buiten te blijven. 
  • Wij verzoeken u binnendeuren zoveel mogelijk open te zetten, zodat wij zo min mogelijk in de woning hoeven aan te raken.
  • Wij blijven niet langer dan noodzakelijk binnen. 
  • Wij zullen iets meer foto’s maken, zodat we later alles goed kunnen bekijken. 
Extra maatregelen bij inspecties voorafgaand aan het transport:
  • De inspectie vindt plaats met de verkopend makelaar en één (vertegenwoordiger) van de kopers en één (vertegenwoordiger) van de verkopers; conform de richtlijnen van de NVM zullen er MAXIMAAL 3 personen in de woning aanwezig zijn. 
  • Wij verzoeken verkopers de binnendeuren waar mogelijk vooraf open te zetten, zodat de ruimten vrij toegankelijk zijn met zo min mogelijk contactmomenten;
  • Houdt tijdens de inspectie minimaal 1,5 meter afstand!
Heeft u een afspraak met ons kantoor en gezondheidsklachten, zoals (neus)verkoudheid of hoesterig of grieperig, neem dan contact met ons op voor het wijzigen van de afspraak!

Wij werken volgens de richtlijnen zoals deze vanuit onze branche-organisatie de NVM zijn aangegeven: 

“Om verdere verspreiding tegen te gaan, adviseert de NVM haar leden om bij ‘fysieke contacten’ zoals bezichtigingen, ondertekening van koopaktes, taxaties, inspecties en transporten de nu geldende gezondheidsrichtlijnen goed te volgen, zoals geen handen schudden, vaak handen wassen, hoesten en niesen in de elleboog en anderhalve meter afstand houden van elkaar waar mogelijk.

Verder geldt het advies om wat digitaal of telefonisch kan, ook op die wijze te doen, om daarmee het aantal fysieke contacten te beperken. Bij het plannen van fysieke contacten wordt nadrukkelijk geadviseerd om vooraf bij kopers en verkopers en alle andere betrokkenen actief te informeren naar hun gezondheidstoestand en hen te verzoeken de hygiëne adviezen van RIVM na te leven. Daarnaast wordt geadviseerd om bij fysieke bijeenkomsten het aantal personen zoveel mogelijk te beperken. Groepsbezichtigingen en Open Huizen raden we af.

Dit advies geldt in eerste instantie tot 6 april, of totdat de situatie vraagt om wijziging. Let wel, het kan zijn dat er regionaal afwijkende richtlijnen worden opgesteld door lokale of provinciale overheden. Het Algemeen Bestuur beseft dat dit een ingrijpend advies is, maar noodzakelijk gezien de snelle verspreiding van het Covid 19 virus.”

Heeft u een afspraak met ons kantoor en gezondheidsklachten, zoals (neus)verkoudheid of hoesterig of grieperig, neem dan contact met ons op voor het wijzigen van de afspraak!

Zodra dit tijdelijke beleid wijzigt, stellen wij u uiteraard direct op de hoogte. 

Wij hopen u in ieder geval weer zo spoedig mogelijk in goede gezondheid te kunnen ontvangen bij ons op kantoor.
 

Met vriendelijke groet,

Rob, Sandra, Lucas en Judith
Taams Makelaars&Taxateurs Spanbroek