Mijn favorieten

Prinsjesdag 2018

Hieronder een overzicht van alle relevante veranderingen die vanaf het komende politieke jaar in werking treden en die relevant zijn voor de huizenmarkt.

De hypotheekrenteaftrek zal vanaf 2020 in stappen van 3% verder afgebouwd worden, tot een maximum van 36,93% bereikt is in 2023. Voor het komende jaar is dit nog vastgesteld op maximaal 49%. Hierdoor wordt de subsidie voor het kopen van een eigen woning voor de hogere inkomens sneller afgebouwd. In 2023 zal de ondergrens bereikt zijn, terwijl dit in eerdere plannen pas 19 jaar later zou zijn.

De belasting op bezit van een woning, het eigenwoningforfait, zal in de komende jaren tot 2023 verder afgebouwd gaan worden. Ter illustratie: voor de meeste woningen staat deze nu nog op 0,7% van de WOZ waarde tot een waarde van € 1.075.000,-. Deze gaat het komend jaar terug naar 0,65% en in 2023 zal deze nog 0,45% bedragen.

De NHG grens wordt vanaf volgend jaar waarschijnlijk verhoogd van € 265.000,- naar € 290.000,-, gelijk aan de stijging van de gemiddelde verkoopprijzen in Nederland.

De doelstelling voor de komende jaren is om een inhaalslag te maken op de woningmarkt qua nieuwbouw. De ambitie vanuit het kabinet hiervoor is jaarlijks minimaal 75.000 nieuwe woningen tot 2025. Hiervoor wordt 38 miljoen beschikbaar gesteld om samen met lokale partners de woningbouw te stimuleren.

Zoals eerder door het kabinet al aangekondigd en bij wet aangenomen wordt de Wet-Hillen in 30 jaar afgebouwd. Dit wil zeggen dat bij woningen vrij van hypotheek of met een laag hypotheekbedrag de compensatie van de eigenwoningforfait wordt afgeschaft. Deze afbouw wordt teruggebracht naar 0 binnen 30 jaar. Hierdoor wordt het vermogen in de stenen alsnog belast.

.